SENSEX
NIFTY
GOLD
USD/INR

Weather

30    C
... ...View News by News Source

ജർമനിയിൽ നഴ്‌സ്‌; നോർക്കാ റൂട്ട്സ് 300 പേരെ നിയമിക്കും

കേരളത്തിലെ നഴ്സിങ് പ്രൊഫഷണലുകളെ ജർമനിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നോർക്കാ റൂട്ട്സ് ട്രിപ്പിൾ വിൻ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 300 പേരെ നിയമിക്കും. നഴ്സിങ്ങിൽ ബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ള, കുറഞ്ഞത് ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് 16 മുതൽ 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. നോർക്കയും ജർമൻ ഫെഡറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏജൻസിയും ജർമൻ ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ കോ–--ഓപറേഷനും ചേർന്നാണ് സൗജന്യമായി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുക. അഭിമുഖം നവംബർ ഒന്നുമുതൽ 11 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത്. വിജയികൾക്ക് ജർമൻ ഭാഷാ എ1/എ2/ബി1 ലെവൽ പരിശീലനം കേരളത്തിൽ നൽകും. ആദ്യശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സുമാരായി നിയമിക്കും. ബി ടു ലെവൽ ജയിച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഡ് നഴ്സായാണ് ജോലി. ജർമനിയിലെ ബി ടു ലെവൽ വരെയുള്ള ഭാഷാപരിശീലനം സൗജന്യമാണ്. ആറുമാസമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധിയില്ല. വിശദവിവരത്തിന് www.norkaroots.org. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-425-3939.

ദേശാഭിമാനി 13 Aug 2022 12:47 am

ഐആര്‍ഡിഎഐയിൽ പ്രൊഫഷണൽ

ഇന്ഷുറന്സ് റെഗുലേറ്ററി ആന്ഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആര്ഡിഎഐ) വിവിധ മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് യുവ പ്രൊഫഷണലുകളെ തേടുന്നു. അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ പദ്ധതികളില് സഹകരിക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ഷുറന്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയവിശകലനങ്ങളിലും വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും പിന്തുണനല്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഫിനാന്സ് ആന്ഡ് ഇന്വസ്റ്റ്മെന്റ്, ലോ, ആക്ച്യൂറിയല്, ടെക്നോളജി, റിസര്ച്ച്, റൂറല് മാനേജ്മെന്റ്, കമ്യൂണിക്കേഷന് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് പ്രൊഫഷണലുകളെ തേടുന്നത്. മേഖലയ്ക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചിതവിഷയങ്ങളില് മാസ്റ്റേഴ്സ്/ഡിപ്ലോമ ബിരുദധാരികള്, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദധാരികള്, എന്ജിനിയറിങ്, നിയമബിരുദധാരികള് എന്നിവര്ക്ക് അവസരമുണ്ട്. യോഗ്യത കുറഞ്ഞത് 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. പ്രായം 30ൽ കൂടരുത്.അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 28. വിശദവിവരത്തിന് www.irdai.gov.in .

ദേശാഭിമാനി 13 Aug 2022 12:44 am

ഡൽഹി പൊലീസിലും സെൻട്രൽ ആം-ഡ് ഫോഴ്‌സിലും എസ്‌ഐ

ഡൽഹി പൊലീസിലും സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ്ഫോഴ്സിലും 4,300 സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒഴിവിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സെൻട്രൽ പൊലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പരീക്ഷക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡൽഹി പൊലീസ് സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ (ആൺ): 228, സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്ത്രീ)-: 112, സിഎപിഎഫിൽ സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ (ജിഡി): 3960. പ്രായം 20–-25. 2022 ജനുവരി ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നവംബറിലാണ്. www. ssc.nic.inവഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 30. --

ദേശാഭിമാനി 13 Aug 2022 12:42 am

ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 24 പേർക്ക്‌ നൂറ്‌ ശതമാനം മാർക്ക്‌

ന്യൂഡൽഹി >ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 പേർക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചു. മലയാളിയായ തോമസ് ബിജു ചേരംവേലിയും നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. 6.29 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു. ജൂലൈ 25, ജൂലൈ 30 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. പരീക്ഷഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ജനന തീയതിയോ പാസ്വേർഡോ ഉപയോ​ഗിക്കാം. ഉത്തരസൂചികയിൻമേൽ പരാതി ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻടിഎ നൽകിയിരുന്നു. ആ​ഗസ്റ്റ് 5 ആയിരുന്നു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. jeemain.nta.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലം പരിശോധിക്കാം. ജൂലൈ 11 നാണ് സെഷൻ പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ദേശാഭിമാനി 8 Aug 2022 11:17 am

പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ/ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ 
ട്രെയിനി: 6,432 ഒഴിവ്‌

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ/ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലെ 6,432 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 535, കനറാ ബാങ്ക് 2,500, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 500, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് 253, യുസിഒ ബാങ്ക് 550, യൂനിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2,094 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. യോഗ്യത: ബിരുദം. പ്രായം 20 –- 30. 2022 ആഗസ്ത് ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. www.ibps.inവഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 22-. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:54 pm

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ഓഫീസർ, മാനേജർ

ഓഫീസർ, മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓഫീസർ(ഫയർ സേഫ്റ്റി) 23, മാനേജർ(സെക്യൂരിറ്റി) 80 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 103 ഒഴിവാണുള്ളത്. യോഗ്യത നാഷണൽ ഫയർ സർവീസ് കോളേജിൽനിന്ന് ബിഇ(ഫയർ) അല്ലെങ്കിൽ ഫയർടെക്നോളജി/ഫയർ എൻജിനിയറിങ്/സേഫ്റ്റിആൻഡ് ഫയർ എൻജിനിയറിങിൽ ബിഇ/ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. മാനേജർ യോഗ്യത ബിരുദം. പ്രായം: 21–-35. www. pnbindia.in ൽ അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ മാതൃക ലഭിക്കും. അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് സ്പീഡ്/രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റായി CHIEF MANAGER (RECRUITMENT SECTION),HRD DIVISION, PUNJAB NATIONALBANK,CORPORATE OFFICE, PLOT NO 4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI -110075 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 30 . വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:53 pm

15 തസ്‌തികകളിൽ 
ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

15 തസ്തികകളിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പിഎസ്സി തീരുമാനിച്ചു. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 265/2020 ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നാം എൻസിഎ മുസ്ലിം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 191/2020 ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് ഒന്ന് (സിവിൽ) (എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകൾ), വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 749/2021 സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പിൽ വെൽഫയർ ഓർഗനൈസർ (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം), എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 97/2019 സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പിൽ വെൽഫയർ ഓർഗനൈസർ (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം), പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 86/2021 ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് രണ്ട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 365/2018, 366/2018 പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് (സംസ്കൃതം) ഒന്നാം എൻസിഎ മുസ്ലിം, പട്ടികജാതി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 417/2019 ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (സോഷ്യൽ സയൻസ് തമിഴ് മാധ്യമം), പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 45/2020 സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒന്നാം എൻസിഎ, എസ്സിസിസി , മലപ്പുറം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 120/2019, 121/2019 എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഒന്നാം എൻസിഎ ഒബിസി, ഹിന്ദുനാടാർ, വിവിധ ജില്ലകളിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 465/2019, 466/2019, 270/2019, 271/2019, 272/2019, 273/2019, 274/2019 വുമൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എൻസിഎ മുസ്ലിം, പട്ടികജാതി, ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ, പട്ടികവർഗം, എസ്ഐയുസി നാടാർ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 253/2020 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടികവർഗം), വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 332/2019 ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ടെക്നോളജി) (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം, പട്ടികവർഗം), കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയിലെ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റികളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 208/2020, 209/2020 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർ ജനറൽ, മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ/മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതർ, മത്സ്യഫെഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 220/2020, 221/2020 പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ജനറൽ, മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ/ മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതർ , ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ245/2020 ഫയർ വുമൺ (ട്രെയിനി) തസ്തികകളിലാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. കേരള ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 665/2021 എച്ച്എസ്എസ്ടി ഹിന്ദി (പട്ടികവർഗം) അഭിമുഖം നടത്തും. 6 തസ്തികകളിൽ സാധ്യതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 546/2019 ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഫീൽഡ് വർക്കർ, വിവിധ ജില്ലകളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 756/2021, 757/2021 ട്രേഡ്സ്മാൻ (വിവിധ ട്രേഡുകൾ), കാസർകോട് ജില്ലയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 604/2019 ട്രേഡ്സ്മാൻ (കാർപ്പന്ററി) എൻസിഎ പട്ടികജാതി , വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 105/2020 അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ, തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 407/2021 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 601/2021 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 480/2021 ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടികവർഗം) ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തും. ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 333/2020 സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ശാരീരിക അളവെടുപ്പും അഭിമുഖവും നടത്തും കേരള നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർവീസിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 133/2020, 134/2020, 135/2020 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നാഷണൽ സേവിങ്സ് (നേരിട്ടും തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും) അർഹതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിവിധ തസ്തികകളിൽ 
വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിവിധ തസ്തികകളിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പിഎസ്സി തീരുമാനിച്ചു. ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാനതലം ലക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനിയറിങ് (പോളിടെക്നിക്കുകൾ), മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന), ജൂനിയർ മാനേജർ (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്), റിപ്പോർട്ടർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (തമിഴ്), ട്രാൻസ്ലേറ്റർ (മലയാളം), കാറ്റലോഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പർച്ചേസ് അസിസ്റ്റന്റ്, റഫ്രിജറേഷൻ മെക്കാനിക് (യുഐപി), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന), എൻജിനിയറിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് രണ്ട്, ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, ഡ്രസർ/നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ഒന്ന്. ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ജില്ലാതലം ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് രണ്ട്, സീവിങ് ടീച്ചർ (യുപിഎസ്), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ. സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാനതലം ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനിതകൾക്ക് മാത്രം) സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ജില്ലാതലം ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടികവർഗം), ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം), ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് (പട്ടികവർഗം). എൻസിഎ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാനതലം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (ഓറൽ പത്തോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി) (എൽസി/എഐ, വിശ്വകർമ), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (പ്രോസ്തോഡോണ്ടിക്സ്) (എസ്സിസിസി, ധീവര), അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ (പട്ടികവർഗം), ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൗസ് കീപ്പിങ്) (മുസ്ലിം), ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിയോ മെട്രീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടികജാതി), സൂപ്പർവൈസർ (ഐസിഡിഎസ്) (എസ്സിസിസി), ബോട്ട് സ്രാങ്ക് (മുസ്ലിം, ഒബിസി), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ, മുസ്ലിം, പട്ടികജാതി). എൻസിഎ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ജില്ലാതലം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (സോഷ്യൽ സയൻസ്) മലയാളം മാധ്യമം (എൽസി/എഐ, ഹിന്ദുനാടാർ), ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (ആയുർവേദം) (എസ്സിസിസി), ലൈൻമാൻ (എസ്സിസിസി, ധീവര), വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്സിസിസി). പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിള് (ഐആര്ബി) പരീക്ഷ മാറ്റി കാറ്റഗറി നമ്പര് 136/2022 പൊലീസ് (ഇന്ത്യ റിസര്വ് ബറ്റാലിയന് കമാന്ഡോ വിങ്) വകുപ്പില് പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിള് ആഗസ്ത് 29 ന് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ച ഒഎംആര് പരീക്ഷ സെപ്തംബര് 30 ലേക്ക് മാറ്റി. അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റുകള് സെപ്തംബര് 16 മുതല് പ്രൊഫൈലില് ലഭ്യമാകും. പരിഷ്ക്കരിച്ച പരീക്ഷാ കലണ്ടര് പിഎസ്സി വെബ്സൈറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അഭിമുഖം കേരള ആര്ട്ടിസാന്സ് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷനില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 138/2019 റീജണല് ഓഫീസര് ആഗസ്ത് 10 ന് രാവിലെ 9.30 ന് ആസ്ഥാന ഓഫീസില് പ്രമാണപരിശോധനയും അഭിമുഖവും നടത്തും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 517/2019 യുപി സ്കൂള് ടീച്ചര് (മലയാളം മാധ്യമം) ആഗസ്ത് 10, 11, 12, 24, 25, 26 തീയതികളില് ആസ്ഥാന ഓഫീസില് അഭിമുഖം നടത്തും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാഷ്യൂ ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷനില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 201/2019 അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന) ആഗസ്ത് 11 ന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് അഭിമുഖം നടത്തും. പ്രമാണപരിശോധന കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 303/2019 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (ഫിസിക്സ്) ആഗസ്ത് 10, 11, 12, 16, 17, 19 തീയതികളില് രാവിലെ 10.30 ന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് പ്രമാണപരിശോധന നടത്തും. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് (ട്രെയിനിങ് കോളേജുകള്) കാറ്റഗറി നമ്പര് 142/2022 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (ജ്യോഗ്രഫി) തസ്തികമാറ്റം മുഖേന ആഗസ്ത് 16 നും കാറ്റഗറി നമ്പര് 144/2022 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (എഡ്യുക്കേഷണല് ടെക്നോളജി) തസ്തികയിലേക്ക് ആഗസ്ത് 24, 26 തീയതികളിലും രാവിലെ 10.30 ന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് പ്രമാണപരിശോധന നടത്തും. ഒഎംആര് പരീക്ഷ കേരള കോ–-ഓപ്പറേറ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷന് ലിമിറ്റഡില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 402/2021 ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (ഡെയ്റി/സിഎഫ്പി) പാര്ട്ട് ഒന്ന് ജനറല് കാറ്റഗറി ആഗസ്ത് 12 ന് രാവിലെ 7.15 മുതല് 9.15 വരെ ഒഎംആര് പരീക്ഷ നടത്തും. വകുപ്പുതല പരീക്ഷ അവസാന തീയതി നീട്ടി ജൂലൈ 2022 ലെ വകുപ്പുതല പരീക്ഷകള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് മുഖേന അപേക്ഷകള് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 16 രാത്രി 12വരെ നീട്ടി. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 57 തസ്തികകളിൽ പിഎസ്സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പർ 249/2022 കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബോർഡിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷനിൽ ചീഫ്, 250/2022 സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഗവ. പൊളിടെക്നിക്കുകളിൽ ലക്ചർ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനിയറിങ്, 251/2022 ലക്ചർ ഇൻ സിവിൽ എൻജിനിയറിങ്, പൊതുമരാമത്തിൽ 252/2022 അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ(ഇലക്ട്രിക്കൽ) തുടങ്ങി 305/2022 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (വനം) വരെയുള്ള തസ്തികകളിലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 31. www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:47 pm

ഹെഡ്‌ കോൺസ്‌റ്റബിൾ, 
അസി. സബ്‌ ഇൻസ്‌പക്ടർ

ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സബ്- ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്റ്റെനോഗ്രഫർ), ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മിനിസ്റ്റീരിയൽ) തസ്തികകളിൽ 323 ഒഴിവുണ്ട്. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മിനിസ്റ്റീരിയൽ) 312, അസി. സബ് ഇൻസ്പക്ടർ(സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ) 11 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. യോഗ്യത: പ്ലസ്ടു, ഷോർട്ഹാൻഡ്/ടൈപ്പിങ് വേഗത. പ്രായം: 18–-25. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. അവസാനതീയതി ആഗസ്ത് 21.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:46 pm

ട്രേഡ്‌സ്‌മാൻ മേറ്റ്‌ 
112 ഒഴിവ്‌

ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് 112 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിൽ അന്തമാൻ നിക്കോബാർ കമാൻഡിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലാണ് നിയമനം. യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയിക്കണം. പ്രായം 18–-25. www.andaman.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്തംബർ ആറ്.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:45 pm

എൽഐസി ഹൗസിങ്‌ 
ഫിനാൻസിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ്‌, 
അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ മാനേജർ

എൽഐസി ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് 50 ഒഴിവ്, യോഗ്യത 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം. പ്രായം: 21–-28. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ 30 ഒഴിവ് , 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. പ്രായം: 21–-28. 2022 ജനുവരി ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. www.lichousing.com വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 25. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:44 pm

നവോദയയിൽ അധ്യാപകർ

ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടകം, കേരളം, പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പിജിടി, ടിജിടി, ക്രിയേറ്റീവ് അധ്യാപകർ, ഫാക്കൽറ്റി കം സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തും. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 12. വിശദവിവരത്തിന് https:// navodaya.gov.in /nvs/ro/Hyderabad/en/home/

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:43 pm

ഇസ്‌പാറ്റ് ജനറൽ 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രെയിനി

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് (ആർഎസ്പി)വഴി ഇസ്പാറ്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ (ഐജിഎച്ച്) 200 ട്രെയിനികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്കാണ് അവസരം. യോഗ്യത : എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു എന്നിവയും ആവശ്യമായ മറ്റുയോഗ്യതകളുമുള്ളവർക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിൽ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം:18–20. http://igh.sailrsp.co.inവഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 20-. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:42 pm

ദുർഗാപുർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ 
പ്രൊഫിഷ്യൻസി ട്രെയിനി

ദുർഗാപുർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ട്രെയിനീസ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള 56 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആഗസ്ത് 30-നും 31-നുമാണ് വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യു. ഇന്റർവ്യു രാവിലെ 10 മുതൽ തുടങ്ങും. ദുർഗാപൂരിലുള്ള മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ മുഴുവൻ സമയാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. അപേക്ഷ rectt.dsp@sail.inവഴി ഇ മെയിലായി ആഗസ്ത് 29-നകം നൽകണം. വിശദവിവരത്തിന് https://sailcareers.com/notification

ദേശാഭിമാനി 6 Aug 2022 6:41 pm

കെൽട്രാക് പോളിടെക്‌നിക്കിൽ അഡ്‌മിഷൻ

ആലപ്പുഴ >അരൂർ കെൽട്രോൺ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ. നിയന്ത്രിത സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രാക് പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒന്നാം വർഷ / ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു (മാനേജ്മന്റ് ക്വാട്ട). വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ നേരിട്ട് വരികയോ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 8089260263/94477 08531.

ദേശാഭിമാനി 3 Aug 2022 5:21 pm

ഇന്തോ–--ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിൽ 
 സബ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർ

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഇന്തോ–--ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പക്ടർ (ഓവർസിയർ) 37 ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സും കേന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീകരിച്ച എൻജിനിയറിങ്(സിവിൽ) ഡിപ്ലോമ. പ്രായം 18–-25. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 14-. വിശദവിവരത്തിന് www.recruitment.itbpolice.nic.in

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:18 pm

ടിഎച്ച്‌ഡിസി ഇന്ത്യയിൽ എൻജിനിയർ

ടിഎച്ച്ഡിസി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ വിവിധ പ്രോജക്ട്/യൂണിറ്റുകളിൽ എൻജിനിയറുടെ 109 ഒഴിവുണ്ട്. ഒരുവർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. അഞ്ച്വർഷം വരെ നീട്ടാം. യോഗ്യത ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്സി എൻജിനിയറിങ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനിയറിങ് വിഷയത്തിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ എംഇ/എംടെക്/എംഎസ്. ഉയർന്ന പ്രായം 32. ഓൺലൈനായി ആഗസ്ത് 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:16 pm

ഗോവ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ മാനേജ്‌മെന്റിൽ

ഗോവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഫാക്കൽറ്റി ഒഴിവുണ്ട്. ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ്, മാർക്കറ്റിങ് ഏരിയ, ഓപറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഐടി വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 10. വിശദവിവരത്തിന് https:// gim.ac.in /careers

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:15 pm

അംബേദ്‌കർ 
യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ

ലക്നൗവിലെ ബാബ സാഹിബ് ഭീംറാവു അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ, അസോസിയറ്റ് പ്രൊഫസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളിലായി 52 ഒഴിവുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സോഷ്യോളജി, ഹോർടികൾച്ചർ, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, എഡ്യുക്കേഷൻ, ഹ്യൂമൺ ഡവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി സ്റ്റഡീസ്, ഐടി, ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സയൻസ്, ഹിന്ദി, ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ്, ലോ, ബയോ ടെക്നോളജി, റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ്, മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സാനസ്ക്രിറ്റ്ആൻഡ് വേദിക് സ്റ്റഡീസ്, യോഗ, കൊമേഴ്സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിസ്റ്ററി, സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനിയറിങ് പഠനവകുപ്പുകളിലാണ് ഒഴിവ്. ആഗസ്ത് 19 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരത്തിന് www.bhau.ac.in

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:14 pm

ആംമേർഡ്‌ വെഹിക്കിൾസ്‌ 
നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ

ചെന്നൈ ആവഡിയിലെ ആംമേർഡ് വെഹിക്കിൾസ് നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കും. കമ്പനി സെക്രട്ടറി, കൺസൽട്ടന്റ്(വെഹിക്കിൾസ്, സ്ട്രാറ്റജി, മാർക്കറ്റിങ്), സീനിയർ മാനേജർ(കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്), കൺസൽട്ടന്റ് (ഫിനാൻസ്ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്) സീനിയർ മാനേജർ(കോർപറേറ്റ് ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ്), ഡാറ്റബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ(ലിനക്സ്), വെബ് ഡവലപ്പർ( പിഎച്ച്പി). അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 17. വിശദവിവരത്തിന് www.avnl.co.in

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:13 pm

10 തസ്‌തികകളിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടിക 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 196/2020 ചൈല്ഡ് ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസര് (വനിതകള് മാത്രം), കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 301/2019 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (മ്യൂസിക്), അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല് ഓഫീസില് കാറ്റഗറിനമ്പര് 239/2018 ട്രാന്സലേറ്റര് (മലയാളത്തില്നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്), കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോര്ഡില് കാറ്റഗറി നമ്പർ 594/2021 സോയില് സര്വേ ഓഫീസര്, ആയുര്വേദ മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പർ 114/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (ശാലക്യതന്ത്ര), ആയുര്വേദ മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പർ 115/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (ശല്യതന്ത്ര), ആയുര്വേദ മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 116/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (പ്രസൂതി ആന്ഡ് സ്ത്രീരോഗ), നിയമ വകുപ്പില് (ഗവ. സെക്രട്ടറിയറ്റില്) കാറ്റഗറി നമ്പര് 478/2020, 479/2020, 480/2020 ലീഗല് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (നേരിട്ടും തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും) കേരള സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 679/2021 ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഒന്നാം എന്സിഎ ഒബിസി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പില് (ആര്ക്കിടെക്ചറല് വിങ്) കാറ്റഗറി നമ്പര് 59/2021 ആര്ക്കിടെക്ചറല് ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന് ഗ്രേഡ് ഒന്ന് ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പിഎസ്സി തീരുമാനിച്ചു. ടൂറിസം വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 326/2020 ഇലക്ട്രീഷ്യന് സാധ്യതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.ആരോഗ്യ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 774/2021 ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നീഷ്യന് ഒന്നാം എന്സിഎ ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ ഓണ്ലൈന്/ഒഎംആര് പരീക്ഷ നടത്തുംകേരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമീഷന്/ഗവ. സെക്രട്ടറിയറ്റ്/അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല്സ് ഓഫീസ്/ലോക്കല്ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്/വിജിലന്സ് ട്രിബ്യൂണല്/സ്പെഷ്യല് ജഡ്ജ് ആന്ഡ് എന്ക്വയറി കമീഷണര് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 57/2021, 58/2021 അസിസ്റ്റന്റ്/ഓഡിറ്റര് (നേരിട്ടും തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും) കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 59/2021 അസിസ്റ്റന്റ് അര്ഹതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 526/2021 സിഎസ്ആര് ടെക്നീഷ്യന് ഗ്രേഡ് രണ്ട്/സ്റ്റെറിലൈസേഷന് ടെക്നീഷ്യന് ഗ്രേഡ് രണ്ട് ഒന്നാം എന്സിഎ ഈഴവ, തുറമുഖ വകുപ്പില് ഓഫീസര് ഇന് ചാര്ജ് രണ്ടാം എന്സിഎ പട്ടികജാതി (കാറ്റഗറി നമ്പർ 671/2021) അഭിമുഖം നടത്തും. അഭിമുഖംആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 161/2020 ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (ജനറൽ മെഡിസിൻ) എൻസിഎ മുസ്ലിം ആഗസ്ത് മൂന്നിന് പകൽ 11.30 ന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 404/2017 പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് അഭിമുഖം ആഗസ്ത് 3, 4, 5, 10, 11, 12 തീയതികളിൽ പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ. കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 488/2019 എച്ച്എസ്എസ്ടി ജേണലിസം തസ്തികയിലേക്ക് അഭിമുഖം ആഗസ്ത് 4, 5 തീയതികളിൽ . മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 565/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ പാത്തോളജി (പട്ടികവർഗം) അഭിമുഖം ആഗസ്ത് അഞ്ചിന് രാവിലെ 8.30 ന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ പ്രമാണപരിശോധന രാവിലെ 9.30 ന്. കേരള ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 487/2021 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ രണ്ടാം എൻസിഎ ധീവര അഭിമുഖം ആഗസ്ത് 10 ന് രാവിലെ 9.30 ന് ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമീഷനിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 549/2019 സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം) ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളുടെപ്രമാണപരിശോധനയും അഭിമുഖവും ആഗസ്ത് 10 ന് രാവിലെ 10ന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽനടത്തും.മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 231/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (ഫോറന്സിക് മെഡിസിന്) ഒന്നാം എന്സിഎ മുസ്ലിം ആഗസ്ത് മൂന്നിന് രാവിലെ 9.30 നും കാറ്റഗറി നമ്പര് 473/2020 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (അനാട്ടമി) മൂന്ന്, നാല് തീയതികളില് രാവിലെ 9.30 നും പകൽ 12നും പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് അഭിമുഖം നടത്തും. മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 770/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (പീഡിയാട്രിക്സ്) എന്സിഎ എല്സി/എഐ അഞ്ചിന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് അഭിമുഖം നടത്തും.നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 331/2018 റിപ്പോര്ട്ടര് ഗ്രേഡ് 2 (മലയാളം) എന്സിഎ ( എല്സി/എഐ, 332/2018 വിശ്വകര്മ്മ, 333/2018 ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ) തസ്തികയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കല് വിജ്ഞാപനം മുഖേന ഉള്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ആഗസ്ത് 10 ന് രാവിലെ 10 മുതല് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് അഭിമുഖം നടത്തും. ഒഎംആർ പരീക്ഷമൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 259/2021 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആഗസ്ത് അഞ്ചിന് രാവിലെ 7.15 മുതൽ 9.15 വരെ ഒഎംആർ പരീക്ഷ നടത്തും. വകുപ്പുതല പരീക്ഷലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് വകുപ്പുതല പരീക്ഷ (സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് ജൂലൈ 2022) വിജ്ഞാപനം 2022 ജൂലൈ 21 ന്റെ അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 24. പ്രമാണപരിശോധനകേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയിലെ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റികളില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 44/2020 ഡ്രൈവര് (ജനറല്) എന്സിഎ ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ ആഗസ്ത് നാലിന് പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസില് പ്രമാണപരിശോധന നടത്തും. പ്ലസ്ടുതല പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷപൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പ്ലസ്ടുതലം വരെ യോഗ്യത ആവശ്യമായ തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആദ്യഘട്ട ഒഎംആര് പരീക്ഷ ആഗസ്ത് ആറിന് പകൽ 1.30 മുതല് വൈകിട്ട് 3.15 വരെ നടത്തും. വകുപ്പുതല വാചാപരീക്ഷ2022 ജനുവരിയിലെ വകുപ്പുതല പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ച് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വാചാ പരീക്ഷക്ക് (വൈവാ വോസി) അപേക്ഷിച്ച കോഴിക്കോട് മേഖലയിലുള്ളവര്ക്ക് ആഗസ്ത് അഞ്ചിന് രാവിലെ 9.30 ന് കോഴിക്കോട് പിഎസ്സി ജില്ലാ ഓഫീസിലും എറണാകുളം മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പകൽ 11.30 ന് എറണാകുളം പിഎസ്സി ജില്ലാ ഓഫീസിലും തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ആഗസ്ത് 25 ന് രാവിലെ 9.30 ന് തിരുവനന്തപുരം പിഎസ്സി ആസ്ഥാന ഓഫീസിലും വാചാപരീക്ഷനടത്തും. 30 നകം മെമ്മോ ലഭിക്കാത്ത കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം മേഖലകളിലെ അപേക്ഷകരും ആഗസ്ത് 20 നകം മെമ്മോ ലഭിക്കാത്ത തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലെ അപേക്ഷകരും വകുപ്പുതല വിഭാഗം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയെ അക്കാര്യം അറിയിക്കണം. ഫോൺ: 0471 2546303.

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:12 pm

മെക്കൊൺ കൺസ്‌ട്രക്‌ഷനിൽ

കൊച്ചിയിലെ മെക്കൊൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് കേരളത്തിലെയും കർണാടകത്തിലെയും വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലേക്ക് പ്രോജക്ട് എൻജിനിയർ 8, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ 3, സൈറ്റ് എൻജിനിയർ 10, സ്റ്റോർ കീപ്പർ 5, അക്കൗണ്ടന്റ് 5 തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവ്. ഫോൺ: 9633993361.

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:10 pm

സഫ്ദർജങ്‌ ഹോസ്പിറ്റലിൽ

ന്യൂഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപറേഷൻ തിയറ്റർ അസിസ്റ്റന്റിലേക്കും മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.20 ഒഴിവുണ്ട്. ഒ ടി അസിസ്റ്റന്റ് 14, പ്ലാസ്റ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ 4, ടെലിഫോൺ ഓപറേറ്റർ 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. വിലാസം: Medical Superintendent, Safdarjung Hopsital, New Delhi- 110029 വിശദവിവരത്തിന് www.vmmc-–-sjh.nic.in -ൽ

ദേശാഭിമാനി 2 Aug 2022 7:09 pm

സാങ്കേതിക സർവകലാശാല; ബി ടെക് പരീക്ഷയിൽ 50.47 ശതമാനം വിജയം

തിരുവനന്തപുരം>എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ ബി ടെക് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2015ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സർവ്വകലാശാലയിലെ നാലാം ബി ടെക് ബാച്ചാണിത്. 2018 ആഗസ്റ്റ് 1 നാണ് വിദ്യാർഥിപ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കി ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. എട്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ഏഴും ആറും സെമെസ്റ്ററുകളുടെ സപ്പ്ളിമെന്റരി പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയവും പൂർത്തിയാക്കികൊണ്ടാണ്, കോഴ്സ് കാലാവധിയായ നാല് വർഷത്തിനകം തന്നെ, ബി ടെക് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം എസ് രാജശ്രീ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ജൂൺ 28നു അവസാനിച്ച എട്ടാം സെമെസ്റെർ പരീക്ഷകളുടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ 24 ദിവസം കൊണ്ടും, ജൂലൈ 11നു അവസാനിച്ച ഏഴാം സെമെസ്റ്ററിന്റെ അരലക്ഷത്തിലധികം പേപ്പറുകൾ 18 ദിവസം കൊണ്ടും മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി. പരീക്ഷാഫലം 24 വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകളിലായി 28328 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് 2018 ൽ ഒന്നാം സെമെസ്റ്ററിൽ ഈ ബാച്ചിൽ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 144 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലായി 25851 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവസാനവർഷ പരീക്ഷയെഴുതുവാൻ അർഹരായത്. എട്ട് സെമെസ്റ്ററുകൾക്കിടെ 2477 വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴ്ന്ന സെമെസ്റ്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയെഴുതിയ 25808 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 13025 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു; വിജയശതമാനം 50.47. 2019, 2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 36.5, 46.5, 51.86 ശതമാനമായിരുന്നു വിജയം. ഗവണ്മെന്റ്, ഗവണ്മെന്റ് എയ്ഡഡ്, ഗവണ്മെന്റ് നിയന്ത്രിത സ്വാശ്രയ, സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ വിജയശതമാനം യഥാക്രമം 65.18, 69.34, 53.87, 44.40 ആണ്. പ്രധാന ബ്രാഞ്ചുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയശതമാനം 50.39. പ്രധാന ശാഖകളായ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 49.09, 38.83, 50.01, 36.55 ആണ് വിജയശതമാനം. പെൺകുട്ടികളാണ് വിജയശതമാനത്തിൽ മുന്നിൽ. 9828 പേരിൽ 6398 പേരും വിജയിച്ചു; ശതമാനം 65.13. എന്നാൽ പരീക്ഷയെഴുതിയ 15980 ആൺകുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം 41.55 മാത്രം. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ 984 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 242 പേരും (24.59%) ലാറ്ററൽ എൻട്രി വിഭാഗത്തിലെ 1795 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 787 പേരും (43.94%) വിജയികളായി. സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള എൻ.ബി.എ. അക്രെഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ച കോളേജുകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷയെഴുതിയ 9250 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 5533 പേർ വിജയിച്ചു. വിജയശതമാനം 59.85. ഇത് സംസ്ഥാന ശരാശരിയേക്കാൾ 9.37 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ബി.ടെക് ഹോണേഴ്സ് എട്ട് സെമെസ്റ്ററുകളിലായി 182 ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടുന്നവർക്കാണ് ബി.ടെക് ബിരുദം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാലാം സെമെസ്റ്റർവരെ എട്ടിനുമുകളിൽ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുകയും, രണ്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പടെ നാല് വിഷയങ്ങൾ അധികമായി പഠിച്ച് 12 ക്രെഡിറ്റുകൾ കൂടി നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ബിടെക് ഹോണേഴ്സ് ബിരുദം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ വിജയിച്ച 13025 പേരിൽ 1321 വിദ്യാർത്ഥികൾ ബി ടെക് ഹോണോഴ്സ് ബിരുദത്തിന് അർഹരായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിടെക് ഹോണോർസ് ബിരുദം നേടിയ കോളേജുകൾ: കോതമംഗലം എം എ കോളേജ് (89), പാലക്കാട് എൻ.എസ്.എസ്. (85), കോട്ടയം സെയിന്റ് ഗിറ്റ്സ് (77). ഉയർന്ന സ്കോർ ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ കാതെറിൻ സെബാസ്റ്റ്യനും, ആർ.എസ്.അരവിന്ദും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രെയ്ഡുകളായ 9.98, 9.97 ഉം നേടി ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തെത്തി. കൊല്ലം ടി.കെ.എം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി എസ്. ശ്രീലക്ഷ്മിയും, പാലക്കാട് എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജിലെ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ സ്നേഹയും 9.95 ഗ്രേഡ് നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. ഉയർന്ന വിജയശതമാനം ലഭിച്ച കോളേജുകൾ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൻഹിൽ കോളേജ് എന്നിവരാണ് വിജയശതമാനത്തിൽ മുന്നിൽ. വിജയശതമാനം യഥാക്രമം: 82.43, 80.00, 79.64. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തിയ കോളേജുകളായ കൊല്ലം ടി.കെ.എം (798), എറണാകുളം രാജഗിരി (691), തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (683) എന്നിവയ്ക്ക് 64.66, 70.48, 82.43 വീതം വിജയശതമാനമുണ്ട്. അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സ് വിജയശതമാനത്തിനപ്പുറം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനമികവിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സും നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രെഡിറ്റേഷൻറെ മാതൃകയിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കോളേജുകളിലെയും വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി ഗ്രേഡിൻറെയും വിജയശതമാനത്തിന്റെയും ഗുണന ഫലമാണിത്. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം (7.16), എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാർട്ടൻഹിൽ (6.78) ,തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് (6.69), എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സ് ലഭിച്ച കോളേജുകൾ. സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോർട്ടൽ വഴി തത്സമയം വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഗ്രേഡ് കാർഡുകളും പരീക്ഷാഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാതൃകയിൽ, പരീക്ഷാ കോൺട്രോളറുടെ ഇ-ഒപ്പോടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു. സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി സർവകലാശാലയിലേക്കോ കോളേജുകളിലേക്കോ പോകേണ്ടതില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തം പോർട്ടലിൽ നിന്നും ഈ ഡിജിറ്റൽ സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയാണ്. വിവിധ സെമെസ്റ്ററുകളിലെ ഗ്രേഡ് കാർഡുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഗ്രേഡ് കാർഡുകളുടെ ഡിസൈൻ. ഡിഗ്രി സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജി ലോക്കറിലേക്ക് ബിരുദ സെർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇന്നുമുതൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. ഡിഗ്രി സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ഡിജിലോക്കറിൽ ലഭ്യമാക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഡിജിലോക്കർ. ലോകത്തെവിടെയും തൊഴിലിനായും പഠനത്തിനായും പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സർവ്വകലാശാല ബിരുദം സംബന്ധിച്ച ആധികാരികവും വസ്തുതാപരവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ലോകത്തെവിടെനിന്നും ഇവ പ്രാപ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനാലും, ആധികാരികതയുള്ളതിനാലും, സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ബിരുദ സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സൂഷ്മ പരിശോധനകൾ ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയും. ഉന്നത പഠനത്തിനും ജോലിയ്ക്കുമായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഏറെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ എസ് അയൂബ്, സിൻഡിക്കേറ്റ് പരീക്ഷ സമിതി കൺവീനർ ഡോ സി സതീഷ് കുമാർ, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോ എസ് ആനന്ദ രശ്മി, അക്കാദമിക് ഡീൻ ഡോ പി ആർ ഷാലിജ്, രജിസ്ട്രാർ ഡോ.എ.പ്രവീൺ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറന്മാരായ രാജേഷ് എ.വി., ബിജുമോൻ. ടി, അനൂജ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ദേശാഭിമാനി 1 Aug 2022 3:07 pm

കുസാറ്റ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ 29 മുതൽ

കളമശേരി കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ഫിസിക്കൽ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി വകുപ്പിൽ എംഎസ്സി ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, മറൈൻ ബയോളജി, മൈക്രോബയോളജി &ബയോകെമിസ്ട്രി വകുപ്പിൽ എംഎസ്സി മറൈൻ ബയോളജി എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് 29ന് യഥാക്രമം പകൽ 10.30നും 11നുമായി സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും. അതത് വകുപ്പിൽ എത്തണം. കുസാറ്റ് ബജറ്റ് പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ എംഎസ്സി ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി കോഴ്സിൽ 30ന് പകൽ 11നും ഐപിആർ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എൽഎൽഎം(ഐപി) പിഎച്ച്ഡി, പഞ്ചവത്സര എൽഎൽഎം(ഐപിആർ) പിഎച്ച്ഡി, ദ്വിവത്സര എൽഎൽഎം(ഐപിആർ) എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ആഗസ്ത് ഒന്നിന് രാവിലെ 10നും സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും. വിവരങ്ങൾക്ക് : https://admissions.cusat.ac.in / ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ എംഎസ്സി കോഴ്സിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ജൂലൈ 30ന് രാവിലെ 10ന് ഫിസിക്സ് വകുപ്പിൽ നടക്കും. എസ്സി, എസ്ടി, പിഎച്ച്സി, ടിഎസ്ജി എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത്. ഫോൺ: 0484-2577290, 0484-2862441. ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലും മറൈൻ ജിയോളജി &ജിയോഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലും എംഎസ്സി കോഴ്സിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിൾ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ 29ന് പകൽ 10നും 10.30നും കുസാറ്റിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലും ലേക്സൈഡ് കാമ്പസിലെ മറൈൻ ജിയോളജി &ജിയോഫിസിക്സ് വകുപ്പിലും നടക്കും. വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ. ബിടെക് മറൈൻ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ചേരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള എൻആർഐ, എസ്സി, എസ്ടി, പിഎംസി, എൽസിസി, ഒബിഎച്ച്, ടിജി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഐഎംയുസിഇടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളതും കുസാറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുമായ വിദ്യാർഥികൾ 29ന് രാവിലെ 10ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സ്കൂൾ ഓഫ് മറൈൻ എൻജിനിറിങ്ങിൽ എത്തണം. കൂടാതെ, ഐഎംയു കുസാറ്റ് റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർഥികളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അഡ്മിഷന് വരുമ്പോൾ ഡിജി ഷിപ്പിങ് അംഗീകരിച്ച ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കണം. ഫോൺ: 04842576606, +91 9961000760.

ദേശാഭിമാനി 27 Jul 2022 1:49 am

ISC 12th Result 2022: ഐഎസ്‌സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഫലമറിയാം ഈസിയായി

ISC 12th Result 2022: മെറിറ്റ് പൊസിഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മലയാളി വിദ്യാർഥികളാണ്. തിരുവനന്തപുരം ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി ശിവാനി എസ് പ്രഭു, ആദീഷ് ജോസഫ് എന്നിവരാണ് മെറിറ്റ് പൊസിഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്

സമയം 24 Jul 2022 6:33 pm

കരസേനയിൽ 
ഓഫീസർ

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഷോർട് സർവീസ് കമീഷൻ(എസ്എസ്സി ടെക്), എൻസിസി സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി സ്കീം, ജെഎജി എൻട്രി സ്കീം (നിയമബിരുദധാരികൾക്ക്) കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു. എല്ലാ കോഴ്സുകളിലേക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. എസ്എസ്സി ടെകിന് ജൂലൈ 26മുതൽ ആഗസ്ത് 24വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. എൻസിസി(സ്പെഷ്യൽ) കോഴ്സിന് ആഗസ്ത് 17മുതൽ സെപ്തംബർ 15വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ജെഎജി കോഴ്സിന് ആഗസ്ത് 24മുതൽ സെപ്തംബർ 22വരെ അപേക്ഷിക്കാം.വിശദവിവരം www.joinindianarmy.nic.in

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:15 pm

ഡൽഹിയിൽ അധ്യാപക, 
അധ്യാപകേതര ഒഴിവ്‌

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് അധ്യാപകരുടെയും മറ്റ് തസ്തികകളിലേയും 547 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു. ട്രെയിൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ടീച്ചർ: (സ്പെഷ്യൽ എഡ്യുക്കേഷൻ) 364, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ടീച്ചർ: 142, പബ്ലിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്: 1, മാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ്): 2, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ്): 18, ജൂനിയർ ലേബർ വെൽഫെയർ ഇൻസ്പെക്ടർ: 7, അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ: 5, സ്റ്റോർ അറ്റൻഡന്റ്: 6, അക്കൗണ്ടന്റ്: 1 , ടെയ്ലർ മാസ്റ്റർ: 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ. ജൂലൈ 28-മുതൽ www. dsssb.delhi.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 27. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:14 pm

നാഷണൽ ഹൈവേ 
അതോറിറ്റിയിൽ

നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപവിഭാഗമായ എൻഎച്ച്ഐപിഎംപിഎൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മാനേജർ–-ബ്രിഡ്ജസ് , ഹെഡ് ടോൾ ഓപറേഷൻസ്, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഓപറേഷൻസ്, ഹെഡ് സിസ്റ്റംസ്(എടിഎംഎസ്/ടിസിഎംഎസ്), മാനേജർ(സിസ്റ്റംസ് എടിഎംഎസ്), മാനേജർ(സിസ്റ്റം ടിസിഎംഎസ് ), മാനേജർ(ഓഫീസ് ഐടി ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ), ഹെഡ്(കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട്), മാനേജർ(കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട്), മാനേജർ(പ്രൊകർമന്റ്), ഡോക്യൂമെന്റ് കൺട്രോളർ, ഹെഡ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്, മാനേജർ എച്ച്ആർ ആൻഡ് അഡ്മിൻ എന്നി തസ്തികകളിൽ ഓരോ ഒഴിവാണുള്ളത്. ഡൽഹിയിലാണ് അവസരം. ആദ്യം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ജോലിയിലുള്ള പ്രകടനത്തെ അനുസരിച്ച് പിന്നീട് നീട്ടിനൽകും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് മൂന്ന്.

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:13 pm

ഹിന്ദി ട്രാൻസലേറ്റർ, ജൂനിയർ ട്രാൻസലേറ്റർ ഒഴിവ്

ജൂനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസലേറ്റർ (ജെഎച്ച്ടി), ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, സീനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസലേറ്റർ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കംപ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ ഒക്ടോബറിലാണ്. യോഗ്യത ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ബിരുദതലത്തിൽ യഥാക്രമം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും പഠിക്കണം. മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ഹിന്ദി മാധ്യമമാകണം. ബിരുദതലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം. ഓരോ തസ്തികകളിലും ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളും തത്തുല്യയോഗ്യതകളും വിജ്ഞാപനത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. . പ്രായം 18–-30. 2022 ജനുവരി ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. www. ssc.nic.in വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് നാല്. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:11 pm

സോളിഡ്‌ വേസ്‌റ്റ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ 
പ്രോജക്ടിൽ 115 ഒഴിവ്‌

കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോജക്ടിൽ 115 ഒഴിവുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എൻജിനിയർ 90, ജില്ലാ കോ–-ഓർഡിനേറ്റർ 12, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ എക്സ്പേർട് 7, എൻവയോൺമെന്റൽ എൻജിനിയർ 5, സോഷ്യൽ ഡവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ജൻഡർ എക്സ്പേർട് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 27. വിശദവിവരത്തിന് www.cmdkerala.net

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:10 pm

ഷിപ്പിങ്‌ കോർപറേഷനിൽ ഒഴിീവ്

ഷിപ്പിങ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ (മുംബൈ) അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 46 ഒഴിവുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാർ നിയമനമാണ്. മാനേജ്ന്റെ് 17 , ഫിനാൻസ് 10, എച്ച്ആർ 10, ലോ 5, സിവിൽ 1, ഫയർആൻഡ് സേഫ്റ്റി 2, കമ്പനി സെക്രട്ടറി 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. www.shipindia.com വഴി ഓൺലൈനായി

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:08 pm

ജിപ്‌മെറിൽ 
നഴ്‌സിങ്‌ ഓഫീസർ

പുതുച്ചേരിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ നഴ്സിങ് ഓഫീസറുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന്റെയും ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 139 ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ 128 ഒഴിവ് നഴ്സിങ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലാണ്. എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ (റേഡിയോതെറാപ്പി) 3, എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ(റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്) 6, റെസിപ്പറേറ്ററി ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 11. വിശദവിവരത്തിന് www.jipmer.edu.in

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:06 pm

ഭാരത്‌ പെട്രോളിയത്തിൽ 
ജൂനിയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്‌

ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഓപറേഷൻസ്), ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്( അക്കൗണ്ട്സ്) ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഓപറേഷൻസ്) 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ/ ബിഇ, ബിടെക്, ബിഎസ്സി(എൻജി) മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/സിവിൽ/കെമിക്കൽ എൻജിനിയറിങിൽ ബിരുദം. ഉയർന്ന പ്രായം ബിരുദക്കാർക്ക് 30. ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് 32. ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്( അക്കൗണ്ട്സ്) യോഗ്യത: 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം, സിഎ ഇന്റർ/സിഎംഇ ഇന്റർ. ജൂലൈ 23 മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് എട്ട്. വിശദവിവരത്തിന് https:// www.bharatpetroleum.in /

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 7:05 pm

മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ്‌ 
ഹയർ എഡ്യുക്കേഷനിൽ 
സോഫ്‌റ്റ്‌വേർ എൻജിനിയർ

മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യുക്കേഷന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ്വേർ എൻജിനിയറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത: ബിഇ/ബിടെക് കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഐടി/എംസിഎ. നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. വിലാസം : Deputy Director--HR, Manipal Academy Of Higher Education , Manipal 576104, Karnataka. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 0820 2922525, 2923474, E mail: jobs@manipal.edu. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് ആറ് .

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 6:59 pm

ഇന്റർനാഷണൽ 
സീ പോർട്‌ ലിമിറ്റഡിൽ

വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീ പോർട് ലിമിറ്റഡിൽ ഫീൽഡ് എൻജിനിയർ ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. www.cmdkerala.net വഴി ഓൺലെനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് മൂന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച്.

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 6:58 pm

ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ 
ടെക്‌നോളജിസ്‌റ്റ്‌

തിരുവനന്തപുരം റീജണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് മൂന്ന്. വിശദവിവരത്തിന് www.rcctvm.gov.in

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 6:57 pm

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു

വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ്സിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പിഎസ്സി അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾക്ക് കമീഷൻ അംഗീകാരം നൽകി. 2019 ഡിസംബർ 31 ന് 548/2019 നമ്പർ കാറ്റഗറിയായാണ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റബർ മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (ഇന്റർ മിക്സ്ഫാക്ടറി) കാറ്റഗറി നമ്പർ 21/2022 ഫാക്ടറി മാനേജർ അഭിമുഖം നടത്തും. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 304/2020 യുപി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മാധ്യമം) പട്ടികവർഗം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 305/2020 എൽപി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മാധ്യമം) പട്ടികവർഗം ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും .കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപറേറ്റീവ് റബർ മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 604/2021 ഇഡിപി അസിസ്റ്റന്റ്, വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ216/2019എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് പട്ടികവർഗം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 257/2020 എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം , കേരള അഗ്രോ മെഷീനറി കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 414/2019 മെക്കാനിക് സാധ്യതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ–-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 349/2021 ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തും.പരീക്ഷാത്തീയതിയില് മാറ്റം 2022 സെപ്തംബര് മൂന്നിന് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ച ഡ്രൈവര് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ അഞ്ചിലേക്കും 24 ന് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ച മെക്കാനിക്കല് ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന് തസ്തികയിലേക്കുളള പരീക്ഷ 29 ലേക്കും മാറ്റി. വിശദവിവരങ്ങള് 2022 സെപ്തംബറിലെ കണ്ഫര്മേഷന് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് നല്കി. പ്രമാണപരിശോധനകോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് കാറ്റഗറി നമ്പര് 1/2022 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് ഇന് സംസ്കൃതം (വേദാന്തം) 25, 26, 27 തീയതികളില് രാവിലെ 10.30 ന് ആസ്ഥാന ഓഫീസില് പ്രമാണപരിശോധന നടത്തും.

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 6:56 pm

ഔഷധിയിൽ ഒഴിവ്

ഔഷധിയിൽ ഏഴ് ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ നിയമനമാണ്. മാനേജർ(പ്രോജക്ട് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്) 1, ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ 2, മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ 1, ബോയിലർ ഓപറേറ്റർ 1 എന്നിങ്ങനെ ഒഴിവുണ്ട്. വിലാസം : ഔഷധി, ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപറേഷൻ(ഐ എം), കേരള ലിമിറ്റഡ്, കുട്ടനെല്ലൂർ, തൃശൂർ–-680014 അവസാന തീയതി ജൂലൈ 27. വിശദവിവരത്തിന് www.oushadhi.org

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 6:55 pm

തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്കിൽ അവസരം

INOMETRICS TECHNOLOGY SYSTEMS PVT LTD PHP Developers, അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31, ഇ മെയിൽ: hr@inometrics.com Xpetize Technology Solutions Private Limited Lead Python Developer, Account /Relationship Manager അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 27, ഇ മെയിൽ: careers@xpetize.com Fingent Technology Solutions Private Limited Team Lead :Quality Assurance, ആഗസ്ത് 10, ഇ മെയിൽ: careers@fingent.com PIT Solutions Pvt Ltd Manual Test Engineer, Azure with .Net Core, JavaScript Developer, .Net - Lead Software Engineer, Lead Automation Engineer, ആഗസ്ത് എട്ട്, ഇ മെയിൽ: careers@pitsolutions.com InnoVal Digital Solutions Private Limited (IVL) Test Engineer, അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 10, ഇ മെയിൽ: careers@ivldsp.com Integrated Order Automated Solutions Pvt.Ltd. Female Business Development Executive, അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31, ഇ മെയിൽ: ioascareers@gmail.com Techrista Systems Pvt. Ltd. Software Engineer - Multiple positions, അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31, ഇ മെയിൽ: jobstechrista@gmail.com Guidehouse India 
Private Limited Junior Process Associate _ EDD, അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 21, ഇ മെയിൽ: rgr@guidehouse.com PromptTech Middle East Private Ltd. Laravel Developer, അവസാന തീയതി ആഗസ്ത് 20, ഇ മെയിൽ: hr@prompttechsolutions.com Fakeeh Technologies 
Pvt.Ltd Dot Net Developers, അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31, ഇ മെയിൽ: careers@fakeeh.tech. വിശദവിവരത്തിന് https://www.technopark.org/job

ദേശാഭിമാനി 23 Jul 2022 6:53 pm

CBSE Board Class 10th Result : സിബിഎസ്ഇ പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

CBSE 10th Result 2022 Term 2 : സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം സിബിഎസ്ഇ ഇന്ന് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. 92.71 ശതമാനം വിദ്യാർഥികളാണ് ഉന്നത പഠനത്തിന് അർഹരായിരിക്കുന്നത്.

സമയം 22 Jul 2022 2:22 pm

CBSE Class 12 Result 2022 Declared : സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഫലം അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

CBSE Class 12 Result : ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 10 മണിമുതൽ ഫലം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാം

സമയം 22 Jul 2022 10:03 am

CBSE Board Results 2022: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ, റിസൾട്ട് അറിയാം ഇങ്ങനെ, ഈസിയായി

CBSE Class 10th 12th Result 2022: സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ഫലങ്ങളുടെ തീയതിയും സമയവും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ഫലം ഈ മാസം ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.

സമയം 21 Jul 2022 1:52 pm

ഐസിഎആർ പ്രവേശനപരീക്ഷ :
 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

രാജ്യത്തെ വിവിധ കാർഷിക സർവകലാശാലകളിൽ യുജി, പിജി, പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR 2022) പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിക്കാണ് പരീക്ഷാ ചുമതല. ഐഇഇഎ യുജി, ഐഇഇഎ പിജി, എഐസിഇ–- ജെആർഎഫ്/എസ്ആർഎഫ് (പിഎച്ച്ഡി) എന്നിവയിലേക്കാണ് പ്രവേശനം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആഗസ്ത് 19 വൈകിട്ട് 5 വരെ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷയിൽ ആഗസ്ത് 21 മുതൽ 28 വരെ തിരുത്തൽ വരുത്താം. പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: https://icarexam.net /, https://icar.nta.ac.in , https://icar.org.in

ദേശാഭിമാനി 21 Jul 2022 12:19 am

മൂന്നാർ എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ ബിടെക് എൻആർഐ പ്രവേശനം

തിരുവനന്തപുരം>ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളയുടെ മൂന്നാർ എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ ബിടെക് കോഴ്സുകളിൽ എൻആർഐ സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ്, ഇലക്ട്രാണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനിയറിങ്, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറിങ് എന്നിവയിലാണ് സീറ്റൊഴിവ്. പ്ലസ്ടു കണക്ക്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിൽ ആകെ 45 ശതമാനം നേടിയയവർക്ക് www.cemunnar.ac.in മുഖേന 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. എൻട്രൻസ് യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: www.cemunnar.ac.in, 9447570122, 9447192559, 9497444392.

ദേശാഭിമാനി 19 Jul 2022 11:57 am

നീറ്റിനുശേഷം

നീറ്റ് യുജി 2022നുശേഷം വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉത്തരം വിലയിരുത്തി ലഭിക്കുന്ന സ്കോറിനെക്കുറിച്ചും കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ്. 17നു നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ദേശീയതലത്തിൽ 17 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പരീക്ഷയെഴുതി. ഈ വർഷം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് 140ൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് ആനുപാതികമായി പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാർക്കിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്നുമുതൽ അഞ്ചു ശതമാനത്തിന്റെ വർധന പ്രതീക്ഷിക്കാം. 91,415 എംബിബിഎസ് സീറ്റ് രാജ്യത്തെ 91,415 എംബിബിഎസ്, 27,285 ബിഡിഎസ് സീറ്റിലേക്കുള്ള പൊതു പരീക്ഷയാണ് ഇത്. നീറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽനിന്നാണ് ജിപ്മെർ പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ 200 സീറ്റിലേക്കും എയിംസിലെ 1500ഓളം സീറ്റിലേക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയുർവേദ, യോഗ, സിദ്ധ, യുനാനി, അഗ്രിക്കൾച്ചർ, വെറ്ററിനറി സയൻസ്, ഫിഷറീസ്, ഫോറസ്ട്രി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നീറ്റ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണർ തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 15 ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ ക്വോട്ട മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നീറ്റ് വഴിയാണ്. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നീറ്റ് മാർക്കനുസരിച്ച് അതത് സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണർ തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് 100 ശതമാനവും പ്രവേശനം. അതിനാലാണ് നീറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ കീമി(KEAM) ലേക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ ക്വോട്ടയിൽ 15 ശതമാനം ഐക്കർ( ICAR) കാർഷിക കോഴ്സുകളിലേക്ക് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തും. എന്നാൽ, വെറ്ററിനറി സയൻസ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന് വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന 15 ശതമാനം അഖിലേന്ത്യാ സീറ്റുകളിലേക്ക് പരീക്ഷയില്ല. നീറ്റ് റാങ്കിനനുസരിച്ചാണ് സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുക. ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധയോടെ മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ കൗൺസലിങ് പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ 100 ശതമാനം സർക്കാർ, സ്വാശ്രയ, എൻആർഐ സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണർ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തും. മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അഖിലേന്ത്യാ 15 ശതമാനം സീറ്റുകൾ, ഡീംഡ്, സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള സീറ്റുകൾ, ഇ എസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കും. ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന സീറ്റെന്ന് കരുതി ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സീറ്റെടുത്താൽ രണ്ടാം കൗൺസലിങ്ങിനുശേഷം കോളേജുകൾ മാറുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ ആദ്യം മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഓപ്ഷൻ നൽകണം. അഖിലേന്ത്യാ ക്വോട്ടയിലും കേരളത്തിലും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ സർക്കാർ സീറ്റുകളിൽ പഠിക്കാൻ നീറ്റിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ 630നു മുകളിൽ മാർക്ക് നേടേണ്ടി വരും. സ്വാശ്രയ സീറ്റിൽ 520 മുതൽ 600 മാർക്ക് വേണ്ടിവരും. സ്വകാര്യ, ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 420നു മുകളിൽ മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിവരും. എൻആർഐ സീറ്റുകളിലേക്ക് 350നു മുകളിൽ മാർക്ക് വേണ്ടിവരും. 490 മാർക്കിന് മുകളിൽ ലഭിച്ചവർക്ക് സർക്കാർ ഡെന്റൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ വരാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ, മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് സീറ്റ്അലോട്ട്മെന്റിൽ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. മെഡിക്കൽ, അനുബന്ധ കാർഷിക കോഴ്സുകളിലും ഈ പ്രവണത ദൃശ്യമാകും. നീറ്റ് ഫലം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ വിജ്ഞാപനത്തിനനുസരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ നീറ്റ് മാർക്കും റാങ്കും www.cee .kerala .gov.inൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

ദേശാഭിമാനി 19 Jul 2022 12:19 am